Audience


 • 1.

  Analiza

  Wszystkie kampanie realizowane w sieci BusinessClick poddawane są analizie audience. W celu poznania zachowań użytkowników w kampaniach analizujemy je pod kątem dedykowanych profili audience. Ciągła analiza kampanii pozwala wyodrębnić cechy użytkowników generujących najlepsze wyniki.

 • 2.

  Emisja i optymalizacja

  W procesie planowania kampanii bazujemy na wynikach analiz audience historycznych kampanii. Wielowymiarowe analizy ruchu przeprowadzane są w czasie rzeczywistym, co pozwala na ciągłe śledzenie efektów i optymalizację ROI. W trakcie emisji optymalizujemy profil kampanii dla zagwarantowania najlepszej konwersji..

 • 3.

  Performance i postbuy

  Na podstawie zebranych danych tworzymy rekomendacje dotyczące określenia najlepszej grupy docelowej i zdefiniowania optymalnych metod emisji. Wyniki analiz audience pozwalają na poszerzenie wiedzy na temat oczekiwanej grupy docelowej i mogą być odniesione do innych działań promocyjnych.